Byvaktmästeri

När Härjedalens kommun lägger ner det kommunala Byvaktmästeriet så svarar vi upp med att ta på oss alla de tjänster de tidigare utfört genom att nyanställa mer personal.

Vi arbetar främst i Svegsbygden men tar gärna på oss arbeten utanför den geografin också om det är en bra affär för oss båda.

 

Kontakta oss på 070-2883754