22. sep, 2018

Dags att se över dina skogliga skötselåtgärder!

Hösten är en bra tid att se över dina behov av skogliga åtgärder.

Att gå ut att röja själv är oftast lättare på hösten än sommaren då allt annat ska ske. Men även att beställa röjning till nästa år så att entreprenörerna kan förbereda sig i sin planering. 

Kanske har du tänkt att gallra? Då kan det vara bra att genomföra en förröjning före gallringen för att öka lönsamheten för dig och få högre kvalite på åtgärden.

Om du beställer din förröjkning nu på hösten så kanske de hinner göra den före snön och då kan du sälja en fin gallring denna vinter eller nästa vinter. Det bästa är att man förröjer ett år före gallringen så det man röjt hinner ramla ner på marken.

Just nu är det bättre priser på massaved än på länge så det kanske är läge att sälja en gallring?