22. sep, 2018

Dina skogsvägar!

Dags att se över dina skogsbilvägar inför vintern!

Att se till att vägen har rätt "bombering" lutning så att vattnet rinnera v den kan vara en lönsam åtgärd. Rensa diken från igenväxning av buskar och andra växter så det ej blir stopp vid kraftigt regn och snösmältning är en enkel åtgärd med god effekt.

Att markera ut vägtrummorna så man hittar dem vid snösmältningen och ev stopp i dessa ger stor tidsbesparing. Att sedan dra igenom en hårdare slang genom trumman och fästa den på en käpp så det ej kommer in vatten i den är ett bra hjälpmedel om trumman frusit igen.

Om den frusit lägger du ner den i det rinnande vattnet så kommer vattnet börja rinna genom slangen och skapar värme som tinar isen och du kanske slipper att vägen rinner sönder.