Nyheter tips å trix!

22. sep, 2018

Hösten är en bra tid att se över dina behov av skogliga åtgärder.

Att gå ut att röja själv är oftast lättare på hösten än sommaren då allt annat ska ske. Men även att beställa röjning till nästa år så att entreprenörerna kan förbereda sig i sin planering. 

Kanske har du tänkt att gallra? Då kan det vara bra att genomföra en förröjning före gallringen för att öka lönsamheten för dig och få högre kvalite på åtgärden.

Om du beställer din förröjkning nu på hösten så kanske de hinner göra den före snön och då kan du sälja en fin gallring denna vinter eller nästa vinter. Det bästa är att man förröjer ett år före gallringen så det man röjt hinner ramla ner på marken.

Just nu är det bättre priser på massaved än på länge så det kanske är läge att sälja en gallring?

22. sep, 2018

Dags att se över dina skogsbilvägar inför vintern!

Att se till att vägen har rätt "bombering" lutning så att vattnet rinnera v den kan vara en lönsam åtgärd. Rensa diken från igenväxning av buskar och andra växter så det ej blir stopp vid kraftigt regn och snösmältning är en enkel åtgärd med god effekt.

Att markera ut vägtrummorna så man hittar dem vid snösmältningen och ev stopp i dessa ger stor tidsbesparing. Att sedan dra igenom en hårdare slang genom trumman och fästa den på en käpp så det ej kommer in vatten i den är ett bra hjälpmedel om trumman frusit igen.

Om den frusit lägger du ner den i det rinnande vattnet så kommer vattnet börja rinna genom slangen och skapar värme som tinar isen och du kanske slipper att vägen rinner sönder.

22. sep, 2018

Snart behöver du inte klippa gräset. När temperaturen understiger 7 grader under hela dygnet så slutar den växa. Några frostnätter sätter givetvis extra stopp för tillväxten.

Under oktober november kan man gödsla gräsmattan med gödsel som håller högre kaliumhalt än normalt. Detta bidrar till att gräsmattan blir mer motståndskraftig mot sjukdomar, bättre övervintring och tidigare grönska på våren. Även att kalka gräsmattan så ph värdet blir ca 7 är lämpligt att göra under senhösten.

Ska man kratta på våren eller hösten?

Fördelen att ta krafttag på hösten är att gräsrötterna sitter hårdare då än på våren så du krattar inte bort lika mycket friska gräsrötter som inte börjat växa.

 

På den sista klippningen kan du höja klipphöjden med ca 10 mm så får du en mer motståndskraftig gräsmatta för vinterns påfrestningar. Använd gärna uppsamlare.