Har du gått vilse i ditt skogsägande?

Skogspraktikern erbjuder dig en analys av ditt skogsföretagande. Att äga skog är ett långsiktigt förvaltande. Då skogen har lång omloppstid så kräver den en långsiktig planering. Det kan då vara ett bra alternativ att ta in en oberoende rådgivare. Vi kan finna vägar för dig att nå målen du redan har eller vi skapar tillsammans. 

Vid en träff så diskuterar vi igenom vart du är i ditt skogsägande och vart

du vill med det. Vi upprättar en analys av skogsinnehavet och vilka åtgärder som behövs för att nå

uppsatta mål. 

Vi skapar en plan för att nå dit du vill utifrån skogens möjligheter samt övriga förutsättningar.

 

Du kanske vill skapa: 

-        Minskat risktagande

-        Högre avkastning

-        Optimerad skogsskötsel

-        Förbereda generationsskifte

-        Investera i ökat skogsinnehav

-        Affärsutveckla mervärden

 

 

Kontakta oss så bokar vi en träff!