Investera i skogsfastigheter

 

Att köpa en skogsfastighet kan medföra en hel del arbete. Du har som köpare en "långtgående undersökningsplikt" som mäklarna skriver i sina prospekt.

Det innebär att det är du som köpare som måste förvissa dig om hur skogsfastigheten ser ut. Att skogsbruksplanen stämmer är för många köpare avgörande om de ska ha möjlighet att både köpa en fastighet och att äga den i framtiden. Där kan vi erbjuda våra tjänster att kontrollera planens överrenstämmelse med verkligheten. Vi gör en bedömning av framtida och nutida avverkningsmöjligheter utifrån skogsbruksplanen samt den verkliga terrängens möjligheter.

Jag har genom åren sett alltför många skogsbruksplaner där ibland säljaren har upprättat den samt framskrivit den genom olika funktioner i skogsbruksplaneprogram, skogen är en nyckelbiotop och ej möjlig att avverka, skogen står på en geografisk plats som ej möjliggör en rationell avverkning utan höga avverkningskostnader. Jag tror jag sett allt som kan stjälpa en värdering.

Men jag har också kunnat nyttja skogsbruksplanens brister genom att finna mer volymer på fastigheten än vad som anges i planen. Vid ett tillfälle bekostades hela köpet av fastigheten genom att jag fann extra volym.

Vi kan besöka de fastigheter som du finner intressanta eller bevaka geografiskaområden som du är intresserad av. Genom ett stort kontaktnät kan vi hjälpa till att finna den fastighet du söker.

Kontakta mig för din investering så sätter vi fart på verksamheten!