En kraftig renovering av en igenvuxen väg blir nödvändig om underhållet ej sker kontinuerligt