Den svagaste delen sätter bärigheten på din skogsbilväg.