0,04 m3fub i medelstam. Borde ha röjts för 15 år sedan.