Små maskiner i gallring är toppen för framtiden. Här en basväg från Malwa