Planterat med Bräcke planter, hög tillväxt liten röjning