Juridiska trångmål

När som helst kan man hamna i situationer som medför en konfrontation med lagen. Ofta handlar skogsvårdslagen om bedömningar. Där kan det ibland vara svårt att få någon hjälp från Skogsstyrelsen som är den myndighet som skall tillse att lagen följs då det ofta är de som har åsikter. Men även lässtyrelsen har ansvaret för många frågor som rör skogsägarens verksamhet.

 

Att vända sig till den lokala virkesköparen/inspektorn kan ofta vara ett bra alternativ för att reda ut det inträffade. Men när de ej vill bli inblandade vem vänder du dig till då?

Vi är inga jurister men vi är bra på att ta fram underlag för att juristerna ska kunna handlägga ditt ärende. Kontakta oss så snart det inträffat så är möjligheterna större till framgång!