Skogen sköter sig själv

Oberoende skogsförvaltning

Sätt snurr på skogen genom en aktiv skogsskötsel. Det kan Skogspraktikern erbjuda dig som skogsägare. Vi kan förvalta din skog utifrån just dina behov. Du har en kontaktperson för all din verksamhet oavsett om du har ditt eller dina skogsinnehav i Skåne, Norrbotten eller bägge platserna. Kontaktpersonen ser till att just dina uppställda mål med förvaltningen genomförs enligt plan. 

Genom rätt åtgärder går det att öka tillväxten på din skogsfastighet upp till 20%!!

 

Vi erbjuder bland annat:

 

-   Skoglig rådgivning

-   Planering och upphandling av skogsbruksåtgärder vägbyggnationer mm

-   Skapar underlag för försäljning av ditt virke

-   Sköter kontakter med myndigheter mfl

-   Affärsutveckling av ditt skogsföretagande

-   Uppdatering av skogsbruksplanen

-   Upprättandet av långsiktiga åtgärdsplaner

  

 Kontakta oss så utvecklar vi ditt skogsföretagande!

 

Äger du skog på distans eller är ni flera delägare på er skogsfastighet har arbetskrävande skogsfastigheter eller har större skogsinnehav kan anlitandet av en oberoende förvaltare vara en god investering. Genom en aktiv förvaltning oavsett om den sker genom oss eller dig själv skapar man sin skogsfastighets möjligheter. Du kan genom rätt förvaltning öka den ekonomiska avkastningen, minska skaderisken, skapa högre rekreationsvärde för jakt, fiske, naturupplevelser eller bara nöjet av att vistas i sin egen skog.