Välkommen till Skogspraktikern!

Skogspraktikern erbjuder med mer än 20 års erfarenhet lösningar runt ditt skogsägande eller blivande. Skogsförvaltning, köpstöd vid fastighetsaffärer, planering av åtgärder, framtagande av underlag för skogsjuridiska ärenden, trädfällning, trädgårdsarbete, stubbfräsning, takskottning, snöskottning mm.

Från 1 oktober 2018 tar vi över förvaltningen av Härjedalenskommun Härjegårdars samt HSB Mosippan mfl fastigheter i Sveg gällande snöröjning gräsmattor och mycket mera.

 

Vi tackar inte nej till jobb!

 

 

 

 

Vi affärsutvecklar ditt skogsägande!

Givetvis är vi PEFC certifierade!

Går du i andras fotspår kommer du aldrig främst!

Ibland behövs det kilar!