Välkommen till Skogspraktikern!

Skogspraktikern erbjuder mer än 20 års erfarenhet lösningar runt ditt skogsägande eller din trädgård.

Skogsförvaltning, köpstöd vid fastighetsaffärer, planering av åtgärder, framtagande av underlag för skogsjuridiska ärenden, trädfällning, trädgårdsarbete, stubbfräsning, takskottning, snöskottning, snickerier, kamininstallationer mm.

Från 1 oktober 2018 tar vi över förvaltningen av Härjedalenskommun Härjegårdars samt HSB Mosippan mfl fastigheter i Sveg gällande snöröjning gräsmattor och mycket mera.

1 April 2021 tar vi över skötseln av ICA Supermarkets utemiljö.

Vi sköter om ett flertal trädgårdar permanent med olika beställningar.

 

Vi tackar inte nej till jobb!

 

 

 

 

 

Givetvis är vi PEFC certifierade, har kollektivavtal och är försäkrade!

Går du i andras fotspår kommer du aldrig främst!

Ibland behövs det kilar!